Chcesz zostać wolontariuszem, ale nie bardzo wiesz, jak to zrobić, szukasz inspiracji i porad? Pomożemy Ci!

Może nie jesteś jeszcze przekonany czy warto, ale masz zapał i energię? Zarejestruj się u nas, odpowiemy Ci na pytania i udzielimy wsparcia.   Może już jesteś wolontariuszem w organizacji lub instytucji i zastanawiasz się czy dołączyć do Korpusu Solidarności? To wszystko jest możliwe – po to jesteśmy.

Korpus Solidarności jest propozycją dla osób, które zamierzają pomagać nie tylko „od święta”, ale w dłuższej perspektywie czasu. Dla tych wolontariuszy, którzy chcą się rozwijać, poznawać nowe środowiska, być w wirze ważnych spraw.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ERAZMUS jest lokalnym Partnerem Korpus Solidarności wspólnie z Fundacją Będzie dobrze, Fundacją Na ratunek oraz Instytutem Karpackim realizuje projekt mający na celu promocję wolontariatu.

Korpus Solidarności jest Programem Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. Jest to inicjatywa której celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających obywateli do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się w wolontariat. Jest to pierwszy w historii Polski tak kompleksowy program wolontariatu, który jest skierowany do wielu grup, zarówno wolontariuszy jak i tych którzy organizują im wolontariat  – organizacji, placówek, itd. Korpus zachęca do wolontariatu, promuje go, a przede wszystkim proponuje wsparcie dla tych grup m.in. w postaci działań edukacyjnych, systemu benefitowego, narzędzi do organizacji wolontariatu.  Program swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

REJESTRACJA

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa.

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Wolontariusz wykonuje swoje zadania bezinteresownie, bo czuje, że to, co robi może dać innym ludziom wiele radości.

 

Kodeks etyczny wolontariusza:

1. Godnie reprezentować szkołę, organizacje pozarządową
2. Starać się pogłębiać swoja wiedzę i zdobywać nowe umiejętności, nie zaniedbywać obowiązków szkolnych
3. Swoją postawa i zachowaniem dawać przykład innym
4. Podejmować się obowiązków zgodnie z własnymi możliwościami i umiejętnościami i wywiązywać się z nich najlepiej jak potrafię.
5. Pracować nad kształtowaniem własnej postawy i osobowości.
6. Być otwartym na potrzeby bliźnich. Szanować godność i prywatność swoich podopiecznych, innych wolontariuszy, zachowywać dyskrecję.
7. Kierować się wartościami: szacunek, odpowiedzialność za siebie i innych, wrażliwość, uczciwość.

 

Wolontariat Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Od trzech lat w Instytucie Języków Obcych prężnie rozwija się wolontariat, który od tego roku podjął współpracę z kołem naukowym. Studenci mogą uczestniczyć w szkoleniach m.in. organizacji czasu wolnego i animacji.

Studenci aktywnie uczestniczą w cyklicznych akcjach takich jak:

 • Zbiórka plastikowych nakrętek
 • Akcja „Złotówka dla zdrówka”
 • Dzień wolontariatu
 • Pomagam z miłości
 • Akcja „Mikołajki”

Inicjatywa Prywatnego Technikum Zawodowego w Nowym Sączu.

W naszej szkole to grupa uczniów z różnych klas, która przy wsparciu nauczyciela-opiekuna organizuje i angażuje się w różne przedsięwzięcia. Akcje prowadzone przez SKW są realizowane zarówno w szkole, jak i poza nią – we współpracy z innymi instytucjami publicznymi (np. z domami pomocy społecznej) lub też z organizacjami pozarządowymi (fundacjami, towarzyszeniami).

NASZE AKCJE I NASZE WSPARCIE
Nowosądecki Przegląd Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Pod Skrzydłami Orła”
Zadaniem wolontariuszy była obsługa gości, zapewnienie sprawnego działania szatni, bufetu, pomoc osobom niepełnosprawnym w poruszaniu się po budynku oraz praca za kulisami.

JUBILEUSZ 5-LECIA FUNDACJI “BĘDZIE DOBRZE”
grupa wolontariuszy z naszej szkoły związanych z fundacją „Będzie dobrze” uczestniczyła w jubileuszu 5-lecie jej istnienia.

STARY SĄCZ KONCERT CHARYTATYWNY
zorganizowany przez Fundację “Będzie Dobrze”, na którym zbierano pieniądze na leczenie Róży Dąbrowskiej – prezentacja strojów ludowych pt” Nasze małe ojczyzny”.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM
„I Ty możesz zostać św. Mikołajem” polegającą na zbieraniu pluszaków, zabawek, słodyczy, które powędrują do paczek mikołajowych dla dzieci,

ŚWIATOWY DZIEŃ WOLONTARIATU
5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Wolontariatu. Z tej okazji wolontariusze PTZ oraz organizują happening na terenie szkoły a następnie na sądeckim rynku. Polegał on na rozdawaniu słodyczy, balonów oraz sentencji ( złote myśli i aforyzmy) na specjalnie przygotowanych kolorowych karteczkach. Tymi niewielkimi gestami wolontariusze przypominają jak ważne jest bezinteresowne pomaganie innym.

WOLONTARIUSZE – PATRIOTYCZNIE
Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Prywatnym Technikum Zawodowym uświetnił pokaz mody regionalnych strojów ludowych, pod hasłem “Nasze małe Ojczyzny”. Pokaz przygotowali wolontariusze i uczniowie PTZ.

SZTAFETA POMOCY
„Sport przeciw przemocy”
Uczniowie PTZ wzięli udział w
Sztafecie Pomocy i akcji „Gramy dla Jakuba”
Dodatkowo w szkole zebrali na pomoc dla Kuby 607,43 zł

NASZA INTEGRACJA W SZKOLNYM ZESPOLE
Nasze urodziny są okazją do integracji społeczności szkolnej w trakcie zabaw i konkursów.

WIZYTY STUDYJNE
W fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” ośrodku w Radwanowicach „Dolina Słońca”,

SZKOLENIA WOLONTARIUSZY
szkolenie z animacji
warsztaty malowania twarzy
W ramach działalności szkolnego klubu wolontariatu, wolontariusze PTZ uczestniczą w szkoleniach z animacji oraz malowania twarzy, nabywając przydatne umiejętności skręcania balonikowych zwierzątek, gry i zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

 

Wolontariat działający w Internacie
Opiekun: mgr Beata Nobilec

Wolontariat działający w Internacie to grupa kilkunastu osób działająca społecznie od października  2012 roku.

CELE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁAŃ WOLONTARIATU

 • Propagowanie idei wolontariatu.
 • Wzbudzenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Zawieranie wartościowych przyjaźni.
 • Rozbudzanie tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji życiowej.
 • Doskonalenie współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami a instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 • Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.
 • Rozwijanie pasji, realizacja zainteresowań związanych z pomocą innym, odkrywanie nowych talentów i możliwości.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
 • Zdobywanie doświadczenia w aspektach nowych relacji, komunikacji interpersonalnej, współpracy z organizacjami.

 

Wolontariat Event Organization Now

Od kilku lat organizuje rożnego rodzaju wydarzenia a w szczególności charytatywne.

Mnóstwo firm, przedsiębiorców, artystów dołącza się do tych akcji.

Wszyscy łączymy nasze siły dla dobra naszego społeczeństwa.

Nasz znak rozpoznawalny to Event Organization Now. W naszej załodze panują takie wartości jak współpraca, zaufanie, odpowiedzialność oraz pozytywne nastawienie.

Każdy pomaga na swój sposób. Poprzez wypożyczenie swoich produktów lub usług.

Do tej pory przygotowaliśmy:

 • Spotkania integracyjne wzmacniające więzi członków Sądeckiej Kooperatywy Spożywczej
 • Sądecki Letni Festival ze zbiórką dla Szczepana Martyki
 • Dzień dziecka w Manufakturze 
 • E-licytacje dla Bartusia podczas największych obostrzeń 
 • Rodzinny Piknik dla Fundacji Renovo ze zbiórką na budowę domu dla pani Sylwi i jej niepełnosprawnych córek
 • Leśny Festival dla Stowarzyszenia Wspólny Las
 • Przedświąteczne  charytatywne targi zdrowej żywności z koncertem na rzecz dzieci z domu dziecka (w trakcie organizacji)
 • Projekt „Podaruj dzieciom zdrową żywność 2020″

Zachęcamy do dołączenia do Pomagania innym, ponieważ to wspaniałe uczucie. 

Weź życie w swoje ręce i kreuj przyszłość, postawę godną naśladowania przez innych.

Bądź inspiracją!

Energetyczna Organizatorka Eventów & Manager

Paulina Biernacka

 

Wolontariat Szlachetna Paczka w Nowym Sączu.
Liderka Barbara Serafin.

Zaangażowanie w organizację paczek dla biednych i potrzebujących, rekrutacja takich osób, rozwożenie paczek podczas weekendu cudów.

 

Wolontariat IV Liceum Sportowego w Nowym Sączu

Wolontariat z Liceum w Nowym Sączu działa bardzo prężnie. Uczniowie i opiekunowie włączają się w liczne akcje charytatywne, zbiórki pieniędzy dla potrzebujących oraz akcje mikołajkowe.

 

Wolontariat w Szkole Podstawowej w Barcicach.
Koordynator Jadwiga Szewczyk- Kiełbasa.

Liczne akcje wolontarystyczne, współpraca z fundacją Bratnia Dusza, pomoc rodakom na Ukrainie.
Pomoc dzieciom i potrzebującym.
60 prężnie zaangażowanych wolontariuszy.

 

Wybierz najlepszą inicjatywę wolontariacką!

ZGŁOSZENIA WYŚLIJ NA WOLONTARIAT@SADECKI.NEWS

Regulamin konkursu