Oto najważniejsze projekty współfinansowane przez miasto Nowy Sącz, Województwo Małopolskie,
Powiat Nowosądecki, PFRON, FIO, MPiPS, UE:

1. „Sądeckie Inicjatywy” – projekt promujący NGO z Sądecczyzny
2. „Powiedz nie narkotykom”
3. „1% dla sądeckich organizacji pożytku publicznego – Zostaw swoje pieniądze w mieście”
4. „(prze) MOC MIASTA”, „Inna strona Miasta”
5. „Miasto kultury”, „Kulturalni”
6. „Miasto zdrowia”
7. „Poznaj swoje miasto”, „Turystycznie i historycznie o Sączu”
8. „Bezpieczne miasto”
9. „Ekomiasto”, „Ekologia ważna sprawa”
10. „Połamanym piórem”
11. „Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy”
12. „Uczestnictwo jest zwycięstwem”
13. „Piramida sportowa”
14. Usługi szkoleniowe dla Gminy Łącko w Programie Integracji Społecznej – finansowany z PPWOW
15. „Sądecki Wolontariat Pracowniczy – Czas na start!” ze środków PO FIO.
16. Realizacja programu Multisport projekt

17. Organizacja Polsko-Słowackiego Turnieju Tenisa o Puchar Ziemi Sądeckiej – Realizacja projektu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. INTERREG III A;
18. Udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej, z EFS pn.” Moja mała Ojczyzna”.
19. Organizacja Tenisowego Grand Prix Małopolski o puchar Marszałka Województwa – zawody
współfinansowane przez Województwo Małopolskie organizowane we współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym.
20. Organizacja Pucharu Małopolski w tenisie stołowym. Zawody współfinansowane przez Województwo Małopolskie.
21. Poznaję świat.
22. Nasz kapitał jest społeczny.